Prawo a Firma
Blog o prawie w firmie i biznesie

25 lipca 2015 Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy po odstąpieniu od umowy podwykonawczej

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 lipca 2015 r. sygn. III CZP 45/15 przesądził, że w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi solidarnej odpowiedzialności z art. 6471 § 5 k.c.

 

Praktyka pokazuje, że realizacja dużych inwestycji budowlanych wymaga zaangażowania wielu podmiotów, w szczególności powierzania przez generalnego wykonawcę poszczególnych prac podwykonawcom. Inwestor, wyrażając zgodę na zawarcie takich umów, musi liczyć się z tym, że podwykonawca będzie mógł żądać bezpośrednio od niego zapłaty wynagrodzenia. Zgodnie z art. 6471 § 5 k.c. inwestor i wykonawca ponoszą bowiem solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Solidarna odpowiedzialność to nic innego, jak możliwość żądania przez podwykonawcę zapłaty wynagrodzenia zarówno od wykonawcy, z którym łączy go umowa o podwykonawstwo, jak i inwestora. Przepis ten ma charakter bezwzględny, a wszelkie ograniczenia lub wyłączenia w umowach tej odpowiedzialności są z mocy prawa nieważne.

Czytaj dalej »

25 czerwca 2015 Zakaz wypłaty zysku po otwarciu likwidacji spółki

W praktyce funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością powstał istotny problem związany z możliwością dokonywania wypłat dywidendy wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie jej likwidacji. Przedstawiciele doktryny nie byli zgodni w swoich stanowiskach. Różnica poglądów dotyczy w szczególności wątpliwości, czy wskazany zakaz dotyczy także dywidendy niewypłaconej przed otwarciem likwidacji pomimo podjęcia co do niej uchwały w okresie przed tym otwarciem.

Czytaj dalej »

15 stycznia 2015 Ryzyka związane z realizacją inwestycji na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste

Inwestor, planujący rozpocząć inwestycję, musi liczyć się z poniesieniem znacznych kosztów związanych z jej zrealizowaniem, w tym kosztem nabycia prawa do gruntu. Przed podjęciem decyzji co do tego, czy przedmiotem zakupu uczynić własność, czy też prawo użytkowania wieczystego nieruchomości warto zastanowić się nad konsekwencjami prawnymi i finansowymi każdego z nich.

Czytaj dalej »

19 listopada 2014 Bezpłatne porady prawne w zakresie prawa umów w obrocie budowlanym

Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria rozpoczęła świadczenie bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa umów w obrocie budowlanym oraz administracyjnych aspektów inwestycji budowlanych. Porady udzielane będą w siedzibie naszej Kancelarii w Krakowie, przy ul. Kasprowicza 20/4. Szczegółowe informacje o terminach udzielania porad znajdą Państwo na stronie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

10 listopada 2014 Członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bierze swoją nazwę od ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Takie ograniczenie odpowiedzialności nie obejmuje jednak członków zarządu tej spółki i to nawet wówczas, gdy jednocześnie są jej wspólnikami. Powyższa kwestia jest bardzo często pomijana przez osoby zamierzające założyć małą spółkę z o.o., którą mają zamiar samodzielnie zarządzać, w wyniku czego tracą podwójnie – z jednej strony płacą dodatkowo podatek CIT, a z drugiej strony w dalszym ciągu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
Czytaj dalej »

6 listopada 2014 Szkolenie z prawa umów dla inwestorów i wykonawców robót budowanych

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 26 listopada 2014 roku przeprowadzimy ponownie szkolenia, których tematem będzie „Ochrona podstawowych interesów inwestorów i wykonawców w umowie o roboty budowlane i umowie o dzieło”. Szkolenia odbędą się o godz. 14.00 i 16:30 w Domu Technika, przy ul. Straszewskiego 28 (sala im. prof. Stella-Sawickiego, II piętro).
Szczegółowe informacje oraz program szkolenia znajdą Państwo na stronach internetowych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Opublikowany w Prawo budowlane, Szkolenia |

27 maja 2014 Czy można zawrzeć umowę niczego nie podpisując?

Intuicyjna odpowiedź na postawione wyżej pytanie wydaje się prosta – żeby zawrzeć z drugą osobą umowę, trzeba wymienić się podpisanymi dokumentami. Sprawa wydaje się być tym bardziej oczywista, gdy jedną lub obiema stronami umowy są spółki lub inne jednostki organizacyjne.

Powyższa odpowiedź zasadniczo odbiega jednak od stanu prawnego obowiązującego w Polsce. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują bowiem szereg sposobów, pozwalających na zawarcie umowy z pominięciem formalnej wymiany dokumentów. Czytaj dalej »

19 maja 2014 Rozliczenie umowy o dzieło po odstąpieniu od umowy

W praktyce działalności gospodarczej kontrahenci wielokrotnie przewidują przyczyny i konsekwencji odstąpienia (rozwiązania) od umowy o dzieło, wprowadzając szereg postanowień, które następnie bardzo komplikują rozliczenie wynagrodzenie za wykonanie dzieła lub są nawet bezwzględnie nieważne. Szczególnie częste są przykłady postanowień, zgodnie z którymi w razie odstąpienia od umowy wykonawcy nie należy się żadne wynagrodzenie lub należy się całość przewidzianego w umowie wynagrodzenia. Tego rodzaju uzgodnienia, w razie sporu dotyczącego rozliczenia robót, z dużym prawdopodobieństwem zostaną uznane za bezwzględnie nieważne, a w przypadku zamawiających będących konsumentami mogą dodatkowo narazić wykonawcę na proces przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czytaj dalej »

Opublikowany w Prawo budowlane, Prawo umów |

19 maja 2014 Ochrona podstawowych interesów inwestorów i wykonawców w umowie o roboty budowlane i umowie o dzieło

Zapraszamy na kolejne szkolenie z cyklu „Vademecum prawne inwestora i wykonawcy”.

Tym razem przedmiotem szkolenia – przeznaczonego zarówno dla inwestorów jak i dla wykonawców – będzie „Ochrona podstawowych interesów inwestorów i wykonawców w umowie o roboty budowlane i umowie o dzieło”. Szkolenie odbędzie się w dniu 03.06.2014r., o godz. 14.00 w Domu Technika, przy ul. Straszewskiego 28 (sala im. prof. Stella-Sawickiego, II piętro).

Szczegółowe informacje oraz program szkolenia znajdą Państwo na stronach internetowych Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Opublikowany w Prawo budowlane, Szkolenia |

28 kwietnia 2014 Vademecum prawne inwestora i wykonawcy – szkolenie

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria Borucki Długosz Gwóźdź nawiązała współpracę z małopolskim oddziałem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w celu przeprowadzenia cyklu szkoleń dla inwestorów i wykonawców prac budowlanych i remontowych pod nazwą „Vademecum prawne inwestora i wykonawcy”.

Przedmiotem pierwszego szkolenia – przeznaczonego dla wykonawców – będzie „Ochrona podstawowych interesów wykonawcy w umowie o roboty budowlane i umowie o dzieło”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 06.05.2014r., o godz. 14.00 w Domu Technika, przy ul. Straszewskiego 28 (sala im. prof. Stella-Sawickiego, II piętro).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach internetowych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Program szkolenia Ochrona podstawowych interesów wykonawcy w umowie o roboty budowlane i umowie o dzieło.

Szkolenie poprowadzą doświadczeni radcowie prawni Jarosław Borucki i Tomasz Długosz.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Opublikowany w Prawo budowlane, Szkolenia |