Prawo a Firma
Blog o prawie w firmie i biznesie

Archive for Maj, 2014

Maj 27th, 2014 Czy można zawrzeć umowę niczego nie podpisując?

Intuicyjna odpowiedź na postawione wyżej pytanie wydaje się prosta – żeby zawrzeć z drugą osobą umowę, trzeba wymienić się podpisanymi dokumentami. Sprawa wydaje się być tym bardziej oczywista, gdy jedną lub obiema stronami umowy są spółki lub inne jednostki organizacyjne.

Powyższa odpowiedź zasadniczo odbiega jednak od stanu prawnego obowiązującego w Polsce. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują bowiem szereg sposobów, pozwalających na zawarcie umowy z pominięciem formalnej wymiany dokumentów. Read the rest of this entry »

Maj 19th, 2014 Rozliczenie umowy o dzieło po odstąpieniu od umowy

W praktyce działalności gospodarczej kontrahenci wielokrotnie przewidują przyczyny i konsekwencji odstąpienia (rozwiązania) od umowy o dzieło, wprowadzając szereg postanowień, które następnie bardzo komplikują rozliczenie wynagrodzenie za wykonanie dzieła lub są nawet bezwzględnie nieważne. Szczególnie częste są przykłady postanowień, zgodnie z którymi w razie odstąpienia od umowy wykonawcy nie należy się żadne wynagrodzenie lub należy się całość przewidzianego w umowie wynagrodzenia. Tego rodzaju uzgodnienia, w razie sporu dotyczącego rozliczenia robót, z dużym prawdopodobieństwem zostaną uznane za bezwzględnie nieważne, a w przypadku zamawiających będących konsumentami mogą dodatkowo narazić wykonawcę na proces przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Read the rest of this entry »

Maj 19th, 2014 Ochrona podstawowych interesów inwestorów i wykonawców w umowie o roboty budowlane i umowie o dzieło

Zapraszamy na kolejne szkolenie z cyklu „Vademecum prawne inwestora i wykonawcy”.

Tym razem przedmiotem szkolenia – przeznaczonego zarówno dla inwestorów jak i dla wykonawców – będzie „Ochrona podstawowych interesów inwestorów i wykonawców w umowie o roboty budowlane i umowie o dzieło”. Szkolenie odbędzie się w dniu 03.06.2014r., o godz. 14.00 w Domu Technika, przy ul. Straszewskiego 28 (sala im. prof. Stella-Sawickiego, II piętro).

Szczegółowe informacje oraz program szkolenia znajdą Państwo na stronach internetowych Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.