Prawo a Firma
Blog o prawie w firmie i biznesie

Autorzy

Radca prawny Jarosław Borucki

Jarosław Borucki Radca Prawny

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od kwietnia 2013 roku jest wspólnikiem w kancelarii Borucki Długosz Gwóźdź Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Cywilna. W latach 2007-2008 współpracował z kancelarią Allen & Overy A. Pędzich Sp. k., a następnie w latach 2008 – 2013 współpracował (jako aplikant radcowski, a później jako radca prawny) z kancelarią prawną w Krakowie T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Sp. k. (SPCG).

Jarosław Borucki specjalizuje się w doradztwie dla klientów biznesowych przede wszystkim w zakresie prawa umów handlowych. W dotychczasowej praktyce doradzał podmiotom działającym na różnych rynkach, w tym liderowi branży automotive w Polsce, deweloperom oraz wykonawcom robót budowlanych, a także podmiotom z branży medycznej przygotowując wszelkiego rodzaju umowy handlowe, w tym umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło, umowy najmu, umowy sprzedaży, umowy zlecenia i inne. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz znajomości realiów gospodarczych obowiązujących na różnych rynkach Jarosław Borucki potrafi dostosować oferowane usługi prawne do indywidualnych potrzeb klienta.

Ponadto Jarosław Borucki prowadzi również praktykę w zakresie zastępstwa klientów w postępowaniach cywilnych, w tym w szczególności sporach dotyczących rozliczeń robót budowlanych, o zapłatę oraz w postępowaniach upadłościowych (m.in. przygotowując zgłoszenia wierzytelności), jak również doradza w całym procesie realizacji różnego rodzaju inwestycji (w tym w zakładaniu spółek handlowych oraz w przygotowywaniu dokumentacji związanej z finansowaniem inwestycji).

 

Radca prawny Tomasz Długosz

Tomasz Długosz Radca Prawny

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od kwietnia 2013 roku jest wspólnikiem w kancelarii Borucki Długosz Gwóźdź Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Cywilna. W latach 2008 – 2013 współpracował (jako aplikant radcowski, a następnie jako radca prawny) z kancelarią T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Sp. k. (SPCG).

Radca prawny Tomasz Długosz jest doświadczonym praktykiem. Doradza klientom biznesowym, w szczególności z branży medycznej, budowlanej, IT i bankowej. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa umów oraz prowadzenia bieżącej obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego (obejmującej sporządzanie protokołów zgromadzenia wspólników i zabrania rady nadzorczej, jak również przygotowywanie dokumentacji wewnątrzkorporacyjnej), a także doradza klientom w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji.

W ramach codziennej praktyki Tomasz Długosz zajmuje się również kompleksową obsługą inwestycji budowlanych m.in. w zakresie uzyskiwania warunków zabudowy, pozwolenia na budowę oraz innych decyzji związanych z realizacją takich inwestycji.