Prawo a Firma
Blog o prawie w firmie i biznesie

Archive for the ‘Prawo spółek’ Category

Czerwiec 25th, 2015 Zakaz wypłaty zysku po otwarciu likwidacji spółki

W praktyce funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością powstał istotny problem związany z możliwością dokonywania wypłat dywidendy wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie jej likwidacji. Przedstawiciele doktryny nie byli zgodni w swoich stanowiskach. Różnica poglądów dotyczy w szczególności wątpliwości, czy wskazany zakaz dotyczy także dywidendy niewypłaconej przed otwarciem likwidacji pomimo podjęcia co do niej uchwały w okresie przed tym otwarciem.

Read the rest of this entry »

Listopad 10th, 2014 Członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bierze swoją nazwę od ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Takie ograniczenie odpowiedzialności nie obejmuje jednak członków zarządu tej spółki i to nawet wówczas, gdy jednocześnie są jej wspólnikami. Powyższa kwestia jest bardzo często pomijana przez osoby zamierzające założyć małą spółkę z o.o., którą mają zamiar samodzielnie zarządzać, w wyniku czego tracą podwójnie – z jednej strony płacą dodatkowo podatek CIT, a z drugiej strony w dalszym ciągu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
Read the rest of this entry »

Maj 27th, 2014 Czy można zawrzeć umowę niczego nie podpisując?

Intuicyjna odpowiedź na postawione wyżej pytanie wydaje się prosta – żeby zawrzeć z drugą osobą umowę, trzeba wymienić się podpisanymi dokumentami. Sprawa wydaje się być tym bardziej oczywista, gdy jedną lub obiema stronami umowy są spółki lub inne jednostki organizacyjne.

Powyższa odpowiedź zasadniczo odbiega jednak od stanu prawnego obowiązującego w Polsce. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują bowiem szereg sposobów, pozwalających na zawarcie umowy z pominięciem formalnej wymiany dokumentów. Read the rest of this entry »

Kwiecień 23rd, 2014 Czy członkowi zarządu spółki można udzielić pełnomocnictwa?

Dla praktyki  niezwykle istotnym problemem związanym ze stosowaniem przepisów o pełnomocnictwie do organów menedżerskich spółek handlowych jest kwestia dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa (prokury) członkowi zarządu spółki handlowej. Powyższy problem ma istotne znaczenie dla spółek w których obowiązuje zasada reprezentacji łącznej, tj. gdy do złożenia oświadczenia woli w imieniu spółki potrzebne są oświadczenia dwóch lub więcej członków zarządu, albo członka zarządu działającego łącznie z prokurentem. Read the rest of this entry »